Rule the Game - Zo maak je gamen leuk voor het hele gezin!

88% van de Nederlandse ouders maakt afspraken over gamen met hun kinderen

De grote meerderheid van de Nederlandse ouders maakt afspraken met hun tieners over gamen. Ze maken keuzes over het type games dat hun kinderen mogen spelen, hoe lang, waar en hoeveel zij mogen besteden aan games. Toch geeft de helft van de ouders aan dat ze het lastig vinden deze afspraken te handhaven.

Dit blijkt uit een onderzoek onder meer dan 1.000 Nederlandse ouders, uitgevoerd in opdracht van NVPI Interactief, de brancheorganisatie van uitgevers van videogames. Hun voorlichtingscampagne Rule the Game geeft ouders tips hoe ze het beste om kunnen gaan met gamen binnen het gezin.

Keuzes van Nederlandse ouders

88% van de Nederlandse ouders maakt afspraken met hun tienerkinderen over gamen. Van de gamende tieners mag 37% meer dan € 10,- per maand uitgeven aan games. De meerderheid van de Nederlandse kinderen mag 7 -15 uur per week spelen. Terwijl 68% van de tieners na schooltijd mag gamen, mag 36% dat alleen in het weekend. In het onderzoek zegt 83% van de ouders (bijna) nooit mee te gamen met hun kinderen.

De keuzes van Nederlandse ouders lijken op die van andere Europese ouders. 85% van de Europese ouders maakt afspraken over in-game aankopen en 36% van de Europese kinderen mag geld uitgeven in games. Dit bleek vorige week uit een studie gepubliceerd door de Interactive Software Federation of Europe (ISFE).

Lastig om afspraken te handhaven

De helft van de Nederlandse ouders geeft aan dat ze het lastig vinden deze afspraken te handhaven. Dat zou ermee te maken kunnen hebben dat 46% van de ouders niet of nauwelijks bekend is met ‘parental controls’. Dit zijn hulpmiddelen die ouders kunnen gebruiken om grip te houden op het gamegedrag van hun kind. 47% van de ouders gebruikt parental controls. De meest gebruikte parental controls zijn de hulpmiddelen die in-game aankopen beperken, bepaalde inhoud afschermen of een tijdslimiet bewaken.

Meer inzicht

67% van de Nederlandse ouders geeft aan meer inzicht te willen in het gamegedrag van hun tieners. Ze willen vooral meer inzicht in hoeveel tijd hun kind besteedt aan gamen. Ook zouden ze graag meer weten over de invloed van gamen op de schoolprestaties en het type games dat hun kind speelt.

“Als industrie zien wij het als onze verantwoordelijkheid om ouders te helpen goed om te gaan met gamen binnen het gezin. We helpen onder andere door het aanbieden van parental controls en de PEGI-leeftijdsclassificaties en -inhoudsbeschrijvingen. Ook hebben we twee praktische tips: maak duidelijke afspraken met je kind over gamen en speel eens mee. De website Rulethegame.nl geeft ouders een steuntje in de rug.”

Martijn Schenderling
Head of Public Affairs, NVPI Interactief